ท่อทางเดินของสารความเย็นของเครื่องปรับอากาศมีกี่ชนิด

ท่อเดินสารความเย็น

ท่อทางเดินของสารความเย็น ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์นั้น ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ ท่อชนิดอ่อน (Soft) และท่อชนิดแข็ง (Hard) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ท่อชนิดแข็ง

เช่น ท่อทองแดงอย่างแข็ง Hard-Draw Copper ท่อเหล็กสเตนเลส Stainless Steel หรือ ท่อชนิดอื่น ๆ ที่คล้ายนี้ ท่อชนิดแข็งนี้มีขนาดต่าง ๆ กัน ตามขนาดที่วุดจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเช่นเดียวกับท่อชนิดอ่อน แต่เก็บเป็นเส้นยาวไม่เกิน 6 เมตร

2.ท่อชนิดอ่อน

เช่น ท่อทองแดงอย่างอ่อน Soft Copper ท่ออะลูมิเนียม หรือ ท่อที่ทำจากสารอัลลอยด์พิเศษ  สำหรับท่อทองแดงชนิดอ่อน โดยทั่วไปจำหน่ายเป็นขด มีความยาว 25 ฟุต หรือ 50 ฟุต มีขนาดต่าง ๆ กันตามขนาดที่วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter , OD เช่น ขนาด ¼ นิ้ว OD, ½ นิ้ว OD การคลี่ท่อออกจากขดเพื่อใช้งานควรวางท่อบนพื้นเรียบ ๆ กดปลายท่อกับพื้น แล้วหมุนขดท่อคลี่ออก โดยวิธีนี้จะได้ท่อที่ตรง เพราะถ้าดึงท่อออกจากขดข้าง ๆ จะทำให้ท่อบิดได้ จะไม่สามารถนำกลับไปตัดหรือไปบานออกได้อีก

เครดิตภาพจาก : stareast.com.au, indiamart.com, airsmartly.com

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest