Day: มิถุนายน 29, 2023

แอร์โรงงาน แตกต่างจากแอร์บ้านอย่างไรบ้าง ?

ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งใช้ให้ความเย็นตามบ้านเรือน สำนักงาน อาคารศูนย์การค้า รวมทั้งโรงงานอุ