Day: มิถุนายน 27, 2023

5 เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ยิ่งทำ ยิ่งเปลื้องค่าไฟ

ประเทศไทยปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเดือนไหนก็มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างมาก วิธีการแก้ไขที่จะช่วยลดอากาศร้อนนั้น ก็คงไม่พ้นการเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ความเย