Day: มิถุนายน 25, 2023

ท่อทางเดินของสารความเย็นของเครื่องปรับอากาศมีกี่ชนิด

ท่อทางเดินของสารความเย็น ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์นั้น ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ ท่อชนิดอ่อน (Soft) และท่อชนิดแข็ง (Hard) ซึ่งมีรายละเอี

แอร์ขนาด 25000 BTU เหมาะกับใช้งานขนาดห้องเท่าไร ที่ทำให้ได้ความเย็นที่ดี

ประโยคเด็ดสำหรับคนที่ใช้งานแอร์ที่เราจะได้ยินกันเป็นประจำ “ค่าไฟฟ้าทำไมแพงยัง” กับ “แอร์ไม่เย็นเลย” ทั้งสองสาเหตุนี้มาจากปัญหาเดียว